Bli Sponsor!

Vi har plass til tre hovedsponsorer i tillegg til flere små sponsorer.

Hovedsponsorene bidrar årlig med kr. 20.000,-, og får sin medbrakte logo (max mål 200 cm x 400 cm) på sentral plassering ved/på scenen i tillegg til stor logo på
Nannestadfestivalens hjemmeside.

Vanlig sponsor bidrar årlig med kr 5000,- og får medbrakt logo (max mål 100 cm x 200 cm) på sceneområdet i tillegg til liten logo på Nannestadfestivalens hjemmeside.

Medlemssponsorene bidrar årlig med kr 1000,-, og får liten logo på festivalens hjemmeside. En medlemssponsor blir også medlem i Nannestad festivalforening, får gratis standplass (3x3m) samt stemmerett på årsmøtet.

Det er ønskelig at en sponsoravtale går over minimum tre år.

Kontakt

Interesserte bes sende en mail til salg@nannestadfestivalen.no

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *