Bli med på å forme Nannestadfestivalen 2020!

Tors Hammer spilte opp til fest på lørdagskvelden.

Tors Hammer spilte på fjorårets festival

28. januar arrangerer Nannestad kulturråd og Nannestadfestivalen dialogmøte om årets Nannestadfestival. Dette blir en glimrende anledning til å komme med forslag til aktiviteter og program under festivalen!

Tema for møtet blir:

– hvordan få mer aktivitet på standene, festivalområdet og ved hallen. Disse aktivitetene bør planlegges så tidlig at festivalen har mulighet til å markedsføre dem i festivalavisa og andre steder.

– hvordan få et mer mangfoldig program som engasjerer flere, både “satelittarrangementer” og sceneprogram i teltet. Spesielt ønsker Nannestadfestivalen innspill til program i teltet fredag kveld og til dagprogrammet lørdag og søndag. Festivalen ønsker også å presentere og promotere eksterne arrangementer under festivalen på en ordentlig måte i festivalavisa og andre kanaler.

– hvordan få til flere samarbeidsprosjekter, der enten flere lag/foreninger eller frivillighet og næringsliv går sammen om å lage program/aktiviteter eller å samles om et tema med ulike tilknyttede aktiviteter.

Dere som har bidratt til program og aktiviteter under festivalen de siste årene, er spesielt velkomne. Ønsket er å beholde alle gode tradisjoner, men samtidig se på mulighetene for å videreutvikle festivalen sammen, og å samordne program og aktiviteter på en god måte som alle har nytte av.

Håper vi ses!

Facebook-arrangement finner du her