Program søndag 10. juni

Kl. 11:00 Gudstjeneste 
Kl. 12:30 Kunstforeningen deler ut kunststipend
Kl. 12:45 Kulturskolen underholder
Kl. 13:30 Nannestad overrasker med talenter (se omtale i bilde)
Kl. 14:30 Mor og datter om musikken og livet (Ellinor Edlerdotter og Elouiz)
Kl. 15:00 Søndagsjazz med Travelin Flurys
Kl. 15:30 Styret i festivalen takker
Kl. 16:30 Jazzkonsert i Sansehagen på Nannestad Sykehjem
Kl. 20:00 Sommerkonsert i kirken